A było to tak…

Dawno, dawno temu (a w 2010 roku chyba), za górami, za lasami… właściwie tak daleko za górami, że tuż pod Warszawą żyła sobie pewna leśniczka.

Kochała lasy, wszelkie rośliny i leśne zwierzęta nade wszystko i uwielbiała z nimi pracować. Jednak w pracy leśnej brakowało … ludzi, a zwłaszcza dzieci (za to było wielu szefów i wszyscy mieli rację).

Leśniczka, dziś przez bandy dzieciaków nazywana ciotką Krzak, wymyśliła pierwszy w życiu warsztat. O dębie. Wymyśliła teatrzyk cieni o starym dębie i kruku Kraku i przytargała mnóstwo liści i żołędzi i farb, a w końcu i drzew. I zabrała to wszystko do pewnego przedszkola. I cóż rzec, było to dobre i dla dzieci i dla leśniczki. Wiedziała już, że właśnie to chce robić, gdy dorośnie.

Co prawda nie dorosła wcale, a wcale, ale tak właśnie powstały Tropy Przyrody. Potem były kolejne warsztaty i leśne wyprawy, półkolonie i obozy i setki, a może tysiące przygód. Najpierw leśniczka pełniła funkcję cioci Ani, później cioci Przyrody, a na potem wylądowała jako ciotka Krzak i tak trwa po dziś dzień. Do Krzaka dołączały wspaniałe osoby i razem tworzyły Tropy Przyrody. I było ich więcej i coraz bardziej krzaczaste. I tak, każdego roku, Tropy Przyrody biją rekordy krzaczastości.

Do tego stopnia, że zbudowały swoją własną Osadę Krzaki. I tam oddają się dziczeniu i lasowieniu.

Oto cała historia Tropów.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego opisu macie już pewność, że Tropy Przyrody to poważna instytucja. Tak? To świetnie!

Do zobaczenia w lesie!

ciotka Krzak

Cele i władze Fundacji

CELEM FUNDACJI jest:

1. Wprowadzanie i promowanie nowoczesnych i alternatywnych metod kształcenia,
wychowania i edukacji, zwłaszcza przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistego w
oparciu o szacunek, empatię, zrozumienie i pasję.

2. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wspólne działania na rzecz rozwoju
kultury i ochrony środowiska przyrodniczego, a także promowanie stylu życia w
poszanowaniu środowiska.

3. Tworzenie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontakcie z przyrodą w
atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia.

4. Prowadzenie ośrodka edukacyjno- warsztatowego dla dzieci i dorosłych, w którym będą oni
mogli kształcić się w dziedzinach wiedzy przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistym.

Fundacja REALIZUJE SWOJE CELE przez:

1. Tworzenie miejsc, w których edukacja przebiega w sposób przyjazny odbiorcom.

2. Realizowanie edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem alternatywnych i nowoczesnych
metod poprzez tworzenie gier terenowych, warsztatów przyrodniczych, ośrodków
edukacyjnych, laboratoriów mobilnych, wypraw przyrodniczych.

3. Szkolenie trenerów edukacji przyrodniczej.

4. Tworzenie autorskich programów i scenariuszy warsztatowych dotyczących
przyrodniczych, środowiskowych, artystycznych form edukacji.

5. Tworzenie i wydawanie broszur, książek i innych form graficznych, które mają na celu
promowanie założeń fundacji, zwłaszcza postawy proprzyrodniczej i prośrodowiskowej.

6. Współpracę z osobami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, władzami
samorządowymi i rządowymi, a także instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

7. Tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej i osób z Fundacją
współpracujących.

WŁADZE Fundacji:

prezeską Fundacji jest Anna Maria Makowska.